Bijzondere gebeurtenissen

De meeste vieringen van het OIG worden door de deelnemers gewaardeerd. Elke viering is anders en biedt een bijzondere ervaring voor de bezoekers.
Toch is een aantal vieringen of andere activiteiten zo anders dan andere dat we deze bijzondere gebeurtenissen eruit willen lichten.

Omdat door de corona periode geen jaarlijkse lezingen konden worden gehouden,  waren we blij dat het op 8 januari 2023 weer wel mogelijk was. Rico Sneller besprak voor ons het begrip ‘synchroniciteit’.   Een verslag van deze gebeurtenis vindt u hier. 

Op 12 januari 2020 werd de jaarlijkse lezing verzorgd door Leo Lucassen, Hij sprak over massa-migratie door de eeuwen heen. Veel overeenkomsten, maar ook verschillen met de huidige vormen van migratie.  Voor het verslag van deze bijeenkomst klikt u hier.

Op 6 januari 2019 gaf Paul Abels een inleiding met als thema “Gouda van tolerant naar tolerant”. Het thema was de bijzondere positie van gemeente(bestuur) in de tijd van Erasmus en Coornhert. Een verslag is op de site geplaatst.

Corina Dijkstra, wethouder van Gouda, sprak in haar felicitatie over tolereren en gedogen; Ineke Polet, 25 jaar geleden vanuit de Raad van kerken betrokken  bij de oprichting van het OIG, sprak aan de hand van een affiche van Loesje. 

Tijdens deze bijeenkomst werd een overzicht van beelden uit 25 jaar OIG getoond. Deze presentatie vindt u hier.

In januari 2018 hield de voormalige theologe des vaderlands Janneke Stegeman in onze jaarlijks thematische viering een lezing over ‘Racisme, witheid en theologie’. Hier vindt u een verslag van deze viering 2018

In januari 2017 had het OIG Hans Achterhuis als spreker over het thema ‘De banaliteit van het kwaad’, een thema dat bekend is geworden door Hanna Arendt (1906-1975). Hier vindt u een verslag van deze viering.

In november 2016 was het thema van de viering van het OIG Ik heb de bijbel gedroomd over het werk van Marc Chagall. Overpeinzingen over het werk van Chagall werden gecombineerd met groot geprojecteerde beelden van zijn werk.
Hier vindt u een kort verslag van deze viering.

In februari 2016 hadden we een bijzondere viering over wijsheid. De viering werd gecombineerd met een maaltijd en tijdens de maaltijd werd van gedachten gewisseld over een drietal vragen. Hier vindt u een verslag van deze viering.

In januari 2016 had het OIG Hans Gerding als spreker voor de thematische bijeenkomst. Hij sprak over zingeving van buitengewone ervaring. Hier vindt u een verslag van deze viering.

In januari 2015 was een thematische bijeenkomst waarin Hein van Dongen sprak over Bezieling van de vernieuwing. Een inleiding op het werk van Henri Bergson, een franse filosoof die zo’n honderd jaar geleden publiceerde. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

In het seizoen 2013 – 2014 hebben we gevierd dat het OIG al 20 jaar actief is in Gouda.
In oktober 2013 is een herdenkingsboekje verschenen, dat een terugblik biedt op onze 20-jarige ontwikkeling.
U kunt dit boekje bij het secretariaat aanvragen. 

De viering van januari 2014  was een Universele Eredienst, samen met vertegenwoordigers van de Soefi-beweging in Nederland. Het thema was: De vele namen van de Bron.
Deze bijzondere viering was de afsluiting van het jubileumjaar in het kader van 20 jaar OIG en sloot met haar thema naadloos aan dat jubileum: 20 jaar vieren en delen door mensen met verschillende geloofsopvattingen.
Een verslag van deze viering vindt u hier.

De mythe van Christus; een geschenk van de Nijl was de titel van een inleiding van Tjeu van den Berk op  6 januari 2013. Het is een traditie aan het worden om de eerste viering van een jaar met een lezing, een themaviering, te beginnen. In de bijgevoegde PDF vindt u een verslag van deze lezing.

schilderijenvieringOp 7 oktober 2012 was er een viering waarin kunstschilders hun werk lieten zien en uitleg gaven over de spirituele beleving. U vindt hier een korte impressie van deze viering.