Kerngroep en contact

De kerngroep van het OIG bestaat uit de zeven personen. Door op hun naam hieronder te klikken, vindt u hun persoonlijke relatie tot het OIG.
De kerngroep bestaat uit:
Annemarie Wolters
Klaas Goudriaan
Magda van Roon
Lia Sevenhoven
Paul Prieckaerts (PR)
Willeke Vos (PR)
Wouter den Ouden (secretaris)

Verder is bij het werk van het OIG betrokken
Irene Smits (penningmeester)
Sandra Damen (Lay-out Oecuwelle)

Voor meer informatie over het OIG kunt u contact opnemen met de secretaris:
Wilhelmina van Pruisenlaan 78, 2807 KB  Gouda
telefoon: 0182 581847
Klik hier voor contact via de mail of gebruik oig@xs4all.nl.

Het OIG is afhankelijk van giften. U kunt een gift overmaken naar rekening
NL57 INGB 0003 5634 53, t.n.v. penningmeester OIG, Gouda.

Elke eerste zondag van de maanden september tot en met juni is er om 16:30 uur een viering in de Berk, Krugerlaan 79. Hier kunt u altijd leden van de kerngroep treffen.