Kerngroep en contact

De kerngroep van het OIG bestaat uit de zes personen. Door op hun naam hieronder te klikken, vindt u hun persoonlijke relatie tot het OIG.
De kerngroep bestaat uit:
Annemarie Wolters
Klaas Goudriaan
Magda van Roon
Paul Prieckaerts (PR)
Willeke Vos (PR)
Wouter den Ouden (secretaris)

Verder zijn bij het werk van het OIG betrokken
Gert-Jan Droogers (PR)
Sandra Damen (penningmeester)

Voor meer informatie over het OIG kunt u contact opnemen met de secretaris:
Wilhelmina van Pruisenlaan 78, 2807 KB  Gouda
telefoon: 0182 581847
Klik hier voor contact via de mail of gebruik oig@xs4all.nl.

Het OIG is afhankelijk van giften. U kunt een gift overmaken naar rekening
NL57 INGB 0003 5634 53, t.n.v. penningmeester OIG, Gouda.

Elke eerste zondag van de maanden september tot en met juni is er om 16:30 uur een viering in de Berk, Krugerlaan 79. Hier kunt u altijd leden van de kerngroep treffen.

Volg ons op Twitter.