Links

Op deze pagina worden links naar internetsites opgenomen van organisaties waarmee het OIG zich verbonden weet of die wij anderszins van belang vinden. Als u aanvullingen voor deze pagina weet, dan horen wij dat graag van u.

Binnen Gouda

Raad van Kerken Gouda is een oecumenisch platform van kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Nederland.

De Stichting Agnietenconvent bevordert de bezinning over maatschappelijke, politieke, ethische en zingevingsvraagstukken en over culturele, spirituele en levensbeschouwelijke onderwerpen.