Wat is het OIG?

Logo gif

Sinds 1993 bestaat  in Gouda het Oecumenisch Initiatief.
De mensen bij het OIG zijn op zoek naar antwoorden op vragen over leven en samenleven en we putten daarvoor uit allerlei bronnen en luisteren naar elkaars ideeën.
De christelijke traditie heeft in de ontwikkeling van onze cultuur een belangrijke rol gespeeld en vormt voor ons nog steeds een waardevolle inspiratie. We staan ook open voor wijsheid uit andere religies en van andere bronnen.

Als we naar de natuur om ons heen kijken, kunnen we haast niet anders dan ons verwonderen. Alle planten, dieren en dus ook mensen, ontwikkelen zich van een kleine cluster cellen tot complete, levende exemplaren. Ook de zon, maan, sterren, de hele ruimte, roepen verwondering op. Verwondering is de basis voor spiritualiteit; het antwoord op verwondering en bewondering is wat veel religies aanduiden met God of het goddelijke.  Verwondering vormt de inspiratie om naar de wereld te kijken en een goede bijdrage te leveren aan de samenleving en verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Wij willen met verwondering in het leven staan, de benen stevig op de grond, maar ook met het vertrouwen dat het goed is samen op weg te zijn. Dat samen op weg is een belangrijk gegeven voor onze gemeenschap.
Wij zijn een veelkleurig mozaïek en hebben geen vaste stellingen of belijdenis.
Daardoor is een palet ontstaan van belevingen en zienswijzen die elkaar aanvullen en verrijken. Die verschillen dagen ons steeds weer uit elkaar te ontmoeten en ons samen te bezinnen. De thematiek is zeer divers en sluit vaak aan bij de actualiteit of religieuze ankerpunten zoals bijvoorbeeld de kersttijd.

Wij ontmoeten elkaar tijdens:

  • Vieringen: bijeenkomsten om te luisteren, te delen, te bezinnen en ook om bemoedigd te worden.
  • gespreksgroepen: om bijzondere thema’s te delen en te leren van elkaar.
  • meditatiegroep: om even tot rust te komen in onze hectische wereld.

De vieringen vormen onze belangrijkste activiteit. Elke bijeenkomst is weer anders. En er ontstaan in deze ontmoetingen vaak blijvende goede contacten. Je hoort ergens bij.

De leden van de Kerngroep hebben hun persoonlijke relatie tot het OIG verwoord in het jubileumboekje Een liefdevol mozaïek.

Het OIG is geen kerk met vaste regels en een centrale geloofsbelijdenis, maar een open geloofsgemeenschap van mensen die samen op willen trekken.

Links naar de  verschillende activiteiten:

Gebouw de Berk Krugerlaan 79
Gebouw de Berk
Krugerlaan 79

De vieringen vinden plaats:

  • van september tot juni,
  • op de eerste zondag van de maand,
  • s middags om 16.30 uur (in januari om 15:30)
  • Plaats: Gebouw de Berk, Krugerlaan 79, 2806 EC GOUDA

Voor meer informatie over het Oecumenisch Initiatief Gouda kunt u contact opnemen met:
Het secretariaat:
Wilhelmina v Pruisenlaan 78
2807 KB Gouda
0182-581847
Klik hier voor contact via de mail.