Volledige agenda

 • di
  05
  jun
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  10
  jun
  2018
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • za
  23
  jun
  2018
  11:00 uurSint-Janskerk, Gouda

  In het kader van Roze Zaterdag organiseert de Goudse Raad van Kerken op zaterdag 23 juni om 11.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda een geloofsviering. Het thema is: ‘Gods liefde schept ruimte voor iedereen’. Voorgangers zijn pastores uit diverse Goudse kerken. Medewerking wordt verleend door onder meer de Goudse zangeres Elise Mannah en Rik Zutphen alias de Droominee. Er is een gebarentolk aanwezig. Na afloop van de geloofsviering, die een uur zal duren, kan worden nagepraat bij een kop koffie.

 • zo
  02
  sep
  2018
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Viering in Taizéstijl met als thema: na de zomer maken we een nieuwe start. We mogen het vertrouwen hebben, dat we altijd weer opnieuw kunnen beginnen. Met muzikale begeleiding.

 • di
  04
  sep
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  09
  sep
  2018
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  07
  okt
  2018
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Hoe verhoudt de mens zich tot de schepping? In de natuur verloopt veel in cycli. Wat kunnen we daarvan leren over duurzaamheid. Hoe kunnen we de natuur doorgeven. We denken hierbij ook aan de titel van een boek: "Het Geluk van het Genoeg".

 • di
  09
  okt
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  14
  okt
  2018
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • vr
  19
  okt
  2018
  20:00Wordt bekend gemaakt na opgeven

  Na de geslaagde viering van de Seideravond met Pesach/Pasen binnen het OIG willen we nu weer in een bijeenkomst aansluiten bij de Joodse traditie: lernen. 

  Lernen is Jiddisch voor leren, onderwijzen. Een mens wordt geboren zonder kennis; in het onderricht ontstaat kennis, begrip en daardoor de mogelijkheid de kennis ook toe te passen. Het is een levenslang proces van met elkaar zoeken naar de betekenis van een tekst en hoe die in deze tijd kan worden verstaan. Sleutelbegrip daarbij is: met elkaar en van elkaar leren. Juist door elkaar kritische vragen te stellen, ontstaat er een verdieping. Iedere uitleg draagt bij aan een beter begrijpen van de oude teksten. Niemand heeft ongelijk.

  Binnen de Joodse traditie is het gebruikelijk aan het begin van de shabbat (vrijdagvond) het Thora-gedeelte van die dag te lezen en te bespreken. Je zou kunnen zeggen dat het de voorbereiding op de viering van de zaterdag erna is. Wij hebben er echter voor gekozen een algemener thema te gebruiken: Simchat Thora. Simchat Thora is het Joodse feest waarbij het laatste deel van de Thora wordt gelezen en weer opnieuw begonnen wordt bij het eerste hoofdstuk van Genesis. Hiermee wordt gesymboliseerd dat in alle tijden het lernen door zal gaan. Ieder jaar wordt weer een nieuwe interpretatie toegevoegd. Voor niet-joden is dit moeilijk te begrijpen: de betekenis van de oude teksten staat niet vast en het is geen historisch verhaal. Onbegrijpelijkheid van het feest wordt mede veroorzaakt door de vertaling: Vreugde der Wet. Simchat Thora is dit jaar in de eerste week van oktober gevierd.

  Hans de Veen zal ons deze avond begeleiden. Hij zal een korte inleiding geven over de Thora en dan geleidelijk aan de zoektocht naar de betekenis voor de deelnemers begeleiden. Hans kan op een zeer inspirerende wijze verbanden leggen tussen teksten uit het oude en nieuwe testament. Enige elementen uit de viering van het begin van de shabbat zullen bijdragen aan de sfeer van deze avond.

   Opgeven bij Wouter den Ouden; telefonisch 0182 581847 of per mail oig@xs4all.nl. U krijgt dan bericht over de locatie.

   

 • vr
  02
  nov
  2018
  19:30 - 20:30Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314, Gouda

  Dit is een bijzondere dag. Dan is in heel Nederland, en ook op televisie aandacht voor het gedenken van geliefden door het aansteken van een kaarsje. Het aansteken van een kaarsje gebeurt uit het gevoel: ik ben jou niet vergeten. Zo’n klein gebaar betekent veel voor ieder die te maken heeft met ziekte of verlies van een geliefde.

  Ook in Gouda kun je geliefden bemoedigen of gedenken en een kaarsje aansteken. Iedereen is welkom op het plein bij de Ontmoetingskerk aan de Dunantsingel 314. Tussen 19.30 en 20.30 uur kan men een kaarsje aansteken en iets drinken.

  Voor wie dat wil is er om 19.30 uur in de kerk een kort moment om stil te worden door een woord, een beeld, door muziek. Dit programma wordt gebracht door vrijwilligers van de Ontmoetingskerk en Boek en Troost.

   

 • za
  03
  nov
  2018
  13:30Antoniuszaal naast H. Jozefkerk, Aalberseplein 2, Gouda

  Een toekomstgericht, inspirerend evenement over de maatschappelijke bijdrage van kerk, religie  en levensbeschouwing,

  Programma

  13:30 uur                 Inloop
  14.00 uur
                  Welkomstwoord door de dagvoorzitter
  14.05 uur                  Enige gedachten omtrent het deze ‘Conferentie van hoop’ door Corine Dijkstra, wethouder Sociaal Domein
  14.15 uur                   Muzikaal intermezzo
  14.20 uur                   Lezing door Gerko Tempelman* : ‘Ongeneeslijk religieus, de betekenis van geloof en levensbeschouwing voor de samenleving van vandaag’
  14.45 uur                   Pauze en muzikaal intermezzo.
  15.00 uur                   Inspiratiesessie 1
  Hoe kunnen kerken, geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties elkaar vinden en versterken in Gouda? Een dialoog over gedeelde waarden, inspiratie en verbinding.
  15.00 uur                    Inspiratiesessie 2
  Aan de slag vanuit geloof en levensbeschouwing. Het inspirerende verhaal achter praktische initiatieven in Gouda.
  16.30 uur                   Conclusies voor de toekomst van de Raad van Kerken Gouda.
  16.45 uur                    Sluiting  door de Voorzitter van de Raad van Kerken Gouda
  17.00 uur                    Einde

  Deze bijeenkomst is in het kader van het vijftig-jarig bestaan van de Raad van Kerken Gouda.

   

 • zo
  04
  nov
  2018
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Stilstaan bij vergankelijkheid: maar ook doorgaan. Als je van mensen om je heen afscheid moet nemen, raak je een stukje van jezelf kwijt. De kostbaarheid van de herinnering houdt je overeind om je weg positief te kunnen gaan.

 • di
  06
  nov
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • do
  08
  nov
  2018
  20:00Inspratiehuis, Peperstraat 20, Gouda

  Federatie Gouda www.federatiegouda.nl  organiseert een avond rondom ‘de Goudse zelfkant’, mmv straatadvocaat Aart Jongejan en Heike Blok van het maatjesproject.

  Hoe gaat het eraan toe in onze stad voor de mensen die het niet zo makkelijk redden in de participatiesamenleving?
  De straatadvocaat werkt op straat, en is regelmatig te vinden in instellingen voor dak- en thuislozen. Het  maatjesproject is een project waarbij vrijwilligers (maatjes) gekoppeld worden aan deelnemers. Deelnemers zijn in dit geval vluchtelingen en  statushouders die de afgelopen jaren in Gouda zijn komen wonen.

  U bent heel hartelijk welkom.

  Kosten 10,-  (voor leden van de Federatie gratis)

 • zo
  11
  nov
  2018
  19:00 - 20:00 uurKlooster pater Passionisten in Hekendorp
 • di
  27
  nov
  2018
  20:00Wordt bekendgemaakt na opgeven

  Rond het thema "Meer geluk dan grijsheid" wordt aan de hand van gedichten met elkaar van gedachten gewisseld.

  U kunt zich opgeven bij Wouter den Ouden, tel 018 581847 of via OIG@xs4all.nl; u krijgt daarna bericht waar deze avond wordt gehouden.

 • zo
  02
  dec
  2018
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Elk jaar opnieuw krijgen we de belofte van een nieuw begin met Kerst en Pasen. Waar komt die behoefte aan dan nieuwe vandaan? Wat kunnen we zelf bijdragen aan 'de hemel op aarde'?

 • di
  04
  dec
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  09
  dec
  2018
  19:00 - 20:00 uur Klooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  06
  jan
  2019
  15:30 uurGebouw Concordia, Westhaven 27, Gouda

  De lezing wordt verzorgd door prof. dr Paul Abels. Hij zal een voor Nederland unieke episode uit de Goudse kerkgeschiedenis toelichten. Het is de periode van de Goudse Vrijheid (1572-1618), toen de stad bekendstond als vrijplaats voor alle geloven. Het stadsbestuur hield principieel vast aan ‘vrijheid van geweten' en bood gastvrij onderkomen aan vele denkers die elders om hun opvattingen vervolgd werden.
  Erasmus, en later Coornhert waren de grondleggers voor deze koers, die erop gericht was om zoveel mogelijk Gouwenaars samen te brengen in die ene grote parochiekerk, de Sint-Jan. Uiteindelijk maakte prins Maurits, dit jaar precies vierhonderd jaar geleden, onder dreiging van geweld een eind aan dit vrijzinnige beleid van het stadsbestuur en hielp een kleine groep streng gereformeerden aan de macht.

  Prof. dr Paul Abels is Gouwenaar en schrijft als kerkhistoricus veelvuldig over de (kerk)geschiedenis van de stad. In het dagelijks leven is hij hoogleraar inlichtingenstudies en raadadviseur op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

  We zullen na deze lezing ook gepaste aandacht schenken aan ons vijfentwintig jarig jubileum!
  Nadere informatie  over deze bijeenkomst wordt tijdig verspreid.

 • di
  08
  jan
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  13
  jan
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  03
  feb
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  'Het is zaliger te geven dan te ontvangen'. Het lijkt er op dat mensen altijd willen ontvangen. Maar daar zijn grenzen aan. Als je afhankelijk bent van anderen is dat moeilijk te accepteren. Je wilt wederkerigheid in de relatie. Door het aanvaarden van
  je afhankelijkheid, geef je anderen de mogelijkheid iets voor je te doen.

 • di
  05
  feb
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  10
  feb
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  03
  mrt
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Het motto van carnaval lijkt wel 'Pluk de dag'. Het is ook het
  begin van de veertig-dagentijd met als thema Memento Mori.
  Vier het leven in goede en kwade dagen.

 • di
  05
  mrt
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  10
  mrt
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  07
  apr
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  In het Aramees Onze Vader staat dat we de koorden van fouten los willen maken, zodat we kunnen omgaan met het verleden. Maar hoe pak je het aan als je jezelf iets niet
  kunt vergeven; of een ander niet meer kunt vergeven.

 • di
  09
  apr
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  14
  apr
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  05
  mei
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Fysieke en ook spirituele bevrijding komen niet vanzelf. Je hebt mensen als engelen nodig om die te kunnen realiseren.

 • di
  07
  mei
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  12
  mei
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  02
  jun
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Het lijkt er op dat het goed met je gaat als je kunt zeggen dat je het druk hebt:je doet er toe. Geef jezelf tijd om de dingen eens te laten voor wat ze zijn en probeer dan het goede aardse te zien en ruimte te voelen.

 • di
  04
  jun
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  09
  jun
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • do
  04
  jul
  2019
  12:00Sint Jan, Gouda

  Gedurende maanden juli en augustus wordt door de Raad van Kerken Gouda een korte viering verzorgd. Mensen die behoefte hebben aan een moment van stilt of bezinning zijn welkom, zowel mensen uit Gouda, hun gasten en andere bezoekers van Gouda.
  Vandaag wordt de viering verzorgd door Martine Versteeg, geestelijk verzorger van de Prinsenhof en Hanepraij.
  De koor van de kerk is voor deze bijeenkomst bereikbaar via de zuidelijke ingang  (Achter de Kerk) vanaf 11:45 uur.

  Meer informatie op rvkgouda.nl.

 • do
  11
  jul
  2019
  12:00Sint Jan, Gouda

  Gedurende maanden juli en augustus wordt door de Raad van Kerken Gouda een korte viering verzorgd. Mensen die behoefte hebben aan een moment van stilt of bezinning zijn welkom, zowel mensen uit Gouda, hun gasten en andere bezoekers van Gouda.
  Vandaag wordt de viering verzorgd door Eric van Dorsten, geestelijk verzorger van het Groene Hart Ziekenhuis.
  De koor van de kerk is voor deze bijeenkomst bereikbaar via de zuidelijke ingang  (Achter de Kerk) vanaf 11:45 uur.

  Meer informatie op rvkgouda.nl.

 • do
  18
  jul
  2019
  12:00Sint Jan, Gouda

  Gedurende maanden juli en augustus wordt door de Raad van Kerken Gouda een korte viering verzorgd. Mensen die behoefte hebben aan een moment van stilt of bezinning zijn welkom, zowel mensen uit Gouda, hun gasten en andere bezoekers van Gouda.
  Vandaag wordt de viering verzorgd door Ineke Koning - Polet, geestelijk verzorger van het CGZ Rivierduinen.
  De koor van de kerk is voor deze bijeenkomst bereikbaar via de zuidelijke ingang  (Achter de Kerk) vanaf 11:45 uur.

  Meer informatie op rvkgouda.nl.

 • do
  25
  jul
  2019
  12:00Sint Jan, Gouda

  Gedurende maanden juli en augustus wordt door de Raad van Kerken Gouda een korte viering verzorgd. Mensen die behoefte hebben aan een moment van stilt of bezinning zijn welkom, zowel mensen uit Gouda, hun gasten en andere bezoekers van Gouda.
  Vandaag wordt de viering verzorgd door Bert  Robben, oud-directeur van de Savelberg.
  Het koor van de kerk is voor deze bijeenkomst bereikbaar via de zuidelijke ingang  (Achter de Kerk) vanaf 11:45 uur.

  Meer informatie op rvkgouda.nl.

 • do
  01
  aug
  2019
  12:00Sint Jan, Gouda

  Gedurende maanden juli en augustus wordt door de Raad van Kerken Gouda een korte viering verzorgd. Mensen die behoefte hebben aan een moment van stilt of bezinning zijn welkom, zowel mensen uit Gouda, hun gasten en andere bezoekers van Gouda.
  Vandaag wordt de viering verzorgd door Bert  Loonstra, predikant Christelijk Gereformeerde Kerk.
  Het koor van de kerk is voor deze bijeenkomst bereikbaar via de zuidelijke ingang  (Achter de Kerk) vanaf 11:45 uur.

  Meer informatie op rvkgouda.nl.

 • do
  08
  aug
  2019
  12:00Sint Jan, Gouda

  Gedurende maanden juli en augustus wordt door de Raad van Kerken Gouda een korte viering verzorgd. Mensen die behoefte hebben aan een moment van stilt of bezinning zijn welkom, zowel mensen uit Gouda, hun gasten en andere bezoekers van Gouda.
  Vandaag wordt de viering verzorgd door Dick van Dijk, adviseur Hart voor de Kerk.
  Het koor van de kerk is voor deze bijeenkomst bereikbaar via de zuidelijke ingang  (Achter de Kerk) vanaf 11:45 uur.

  Meer informatie op rvkgouda.nl.

 • do
  15
  aug
  2019
  12:00Sint Jan, Gouda

  Gedurende maanden juli en augustus wordt door de Raad van Kerken Gouda een korte viering verzorgd. Mensen die behoefte hebben aan een moment van stilt of bezinning zijn welkom, zowel mensen uit Gouda, hun gasten en andere bezoekers van Gouda.
  Vandaag wordt de viering verzorgd door Wouter den Ouden, secretaris van het Oecumenisch Initiatief Gouda.
  Het koor van de kerk is voor deze bijeenkomst bereikbaar via de zuidelijke ingang  (Achter de Kerk) vanaf 11:45 uur.

  Meer informatie op rvkgouda.nl.

 • di
  20
  aug
  2019
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • do
  22
  aug
  2019
  12:00Sint Jan, Gouda

  Gedurende maanden juli en augustus wordt door de Raad van Kerken Gouda een korte viering verzorgd. Mensen die behoefte hebben aan een moment van stilt of bezinning zijn welkom, zowel mensen uit Gouda, hun gasten en andere bezoekers van Gouda.
  Vandaag wordt de viering verzorgd door Leonie Bos, predikant van de Ontmoetingskerk.
  Het koor van de kerk is voor deze bijeenkomst bereikbaar via de zuidelijke ingang  (Achter de Kerk) vanaf 11:45 uur.

  Meer informatie op rvkgouda.nl.

 • do
  29
  aug
  2019
  12:00Sint Jan, Gouda

  Gedurende maanden juli en augustus wordt door de Raad van Kerken Gouda een korte viering verzorgd. Mensen die behoefte hebben aan een moment van stilt of bezinning zijn welkom, zowel mensen uit Gouda, hun gasten en andere bezoekers van Gouda.
  Vandaag wordt de viering verzorgd door Kees van den Berg, predikant van de Pauluskerk.
  Het koor van de kerk is voor deze bijeenkomst bereikbaar via de zuidelijke ingang  (Achter de Kerk) vanaf 11:45 uur.

  Meer informatie op rvkgouda.nl.

 • zo
  01
  sep
  2019
  16:30Gebouw de Berk, Krugerlaan 79

  Taizé-viering. In deze verhardende maatschappij is het belangrijk aandacht voor elkaar te hebben, naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.

 • di
  03
  sep
  2019
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  06
  okt
  2019
  16:30Gebouw de Berk, Krugerlaan 79

  Communiceren met mensen buiten de eigen kring. Volgens het Lied voor reizigers (Shirley Murray) is God onze reisgenoot en ontmoeten wij hem in de ander onderweg. Lezing: Barmhartige Samaritaan.

 • di
  08
  okt
  2019
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  13
  okt
  2019
  19:30De Veste, Ridder van Catsweg

  Op verschillende plekken in de regio Gouda worden geregeld Taizé-vieringen gehouden. Onderling hebben we afgesproken dat er via gebruikelijke media elkaars vieringen worden bekend gemaakt.

 • zo
  03
  nov
  2019
  16:30Gebouw de Berk, Krugerlaan 79

  Allerheiligen, Allerzielen. 1 Kor. 13: 4-8a.
  In deze viering is er aandacht voor de herinnering aan onze overledenen.

 • di
  05
  nov
  2019
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  24
  nov
  2019
  19:30De Ark

  Voorganger is: Murielle van Diepen

  Op verschillende plekken in de regio Gouda worden geregeld Taizé-vieringen gehouden. Onderling hebben we afgesproken dat er via gebruikelijke media elkaars vieringen worden bekend gemaakt.

 • zo
  01
  dec
  2019
  16:30Gebouw de Berk, Krugerlaan 79

  Internationale dag van de afschaffing van slavernij. Exodus, maar ook de modern economische uitbuiting. Bevrijding uit slavernij gaat vaak gepaard met geweld. Is dat acceptabel, gepast geweld?

 • di
  03
  dec
  2019
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • di
  24
  dec
  2019
  19:00De Oostpoort

  Op verschillende plekken in de regio Gouda worden geregeld Taizé-vieringen gehouden. Onderling hebben we afgesproken dat er via gebruikelijke media elkaars vieringen worden bekend gemaakt.

 • zo
  12
  jan
  2020
  15:30Concordia, Westhaven 27

  De jaarlijkse lezing wordt dit jaar verzorgd door Prof. dr. Leo Lucassen.

  Lucassen heeft een duidelijke mening. Zijn boodschap is, kortweg dat de veel gesignaleerde angst voor vluchtelingen ongegrond is. Deze angst komt volgens hem voort uit ongerustheid. Lucassen wil deze ongerustheid wegnemen. Hij is ervan overtuigd dat veel mensen zich onterecht laten leiden door de publieke mening, dat ”die buitenlanders nou eenmaal verkrachters en bijstandstrekkers zijn”. Daarmee komen de migranten onder een vergrootglas te liggen: als er één over de schreef gaat, wordt dat alle migranten aangerekend. Bij positieve verhalen gebeurt zoiets niet.

  Leo Lucassen stelt dat migranten al eeuwen bijdragen aan de Europese cultuur in plaats van een bedreiging te vormen voor deze cultuur. We lijken vergeten te zijn hoe migranten en hun nakomelingen al sinds eeuwen positief bijdragen aan de veranderende Europese cultuur. Denk aan de religieus tolerante Zuid-Nederlandse meerderheid (!) in Leiden medio 1600. De angst voor het vreemde lijkt de voedingsbodem voor de ijver van de lidstaten en de EU om deze immigranten buiten hun grenzen te houden, zelfs als dat neerkomt op het letterlijk buiten boord houden en laten verdrinken van heel veel vluchtelingen. Organisaties worden gecriminaliseerd als ze reddingspogingen ondernemen. Velen voelen verontwaardiging bij deze gang van zaken, maar zien wel problemen bij slechte integratie getuige bijvoorbeeld indoctrinatie door salafistische scholen.

  Lucassen stelt dat de meeste migranten net zo’n hekel hebben aan dit extremisme als autochtonen. We lijken vergeten te zijn hoe migranten en hun nakomelingen al eeuwen positief bijdragen aan de veranderende Europese cultuur. Daarvan zijn veel voorbeelden. Het stemt niet vrolijk dat deze zich steeds herhalende Europese geschiedenis van negatieve groepsuitsluiting zelfs bij Europese leiders niet bekend lijkt. Tijd om te spreken over migratie van mensen door de eeuwen heen.

  Leo Lucassen is hoogleraar in Leiden en Directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.  

  De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst door Ellen Appünn (cello) en Martin van der Puijl (piano).

  Toegang is vrij; er is een collecte voor de bestrijding van de kosten.

   

 • di
  14
  jan
  2020
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  19
  jan
  2020
  19:00De Oostpoort

  Op verschillende plekken in de regio Gouda worden geregeld Taizé-vieringen gehouden. Onderling hebben we afgesproken dat er via gebruikelijke media elkaars vieringen worden bekend gemaakt.

 • zo
  02
  feb
  2020
  16:30Gebouw de Berk, Krugerlaan 79

  De datum is ook bekend als Maria Lichtmis. Maria kent vele namen en rollen, vooral onder katholieken: Mater Dolorosa, Moeder Gods, Troosteres, Zetel der Wijsheid, Sterre der Zee.  Zij wordt tegenwoordig meer gezien als het vrouwelijke aspect van het goddelijke. Zij is ook door de eeuwen heen een rolmodel. In deze viering kijken we wat dit voor ons kan betekenen.
  Muziek: Stabat Mater.

 • di
  04
  feb
  2020
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  01
  mrt
  2020
  16:30Gebouw de Berk, Krugerlaan 79

  Naomi en Ruth; vluchtelingen en migratie laten ons kennis maken met andere godsdiensten en visies op god. Maar is er wel zoveel verschil, of zijn er meer overeenkomsten dan we denken?

 • di
  03
  mrt
  2020
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  29
  mrt
  2020
  19:00De Oostpoort

  Op verschillende plekken in de regio Gouda worden geregeld Taizé-vieringen gehouden. Onderling hebben we afgesproken dat er via gebruikelijke media elkaars vieringen worden bekend gemaakt.

 • zo
  05
  apr
  2020
  16:30Gebouw de Berk, Krugerlaan 79

  Palmpasen: Hij treedt voor het voetlicht. Het is dan een kwestie van herkennen / erkennen voor de omstanders en tijd voor Hem om uit de schaduw te komen.

 • di
  07
  apr
  2020
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  03
  mei
  2020
  16:30Gebouw de Berk, Krugerlaan 79

  Het herdenken op 4 en vieren op 5 mei beperkt zich al lang niet meer tot de Tweede Wereldoorlog. We zijn er ons van bewust, dat de waarde van vrijheid door generaties moet worden overgedragen. Niet alleen voor onszelf, maar ook in relatie met gewapende conflicten waar ook ter wereld. 

 • di
  05
  mei
  2020
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  07
  jun
  2020
  16:30Gebouw de Berk, Krugerlaan 79

  Wereldmilieudag , Groene theologie en groene kerken. De aarde behoort niet aan de mens, de mens behoort aan de aarde. Franciscus van Assisi.
  Dit thema kan heel breed gezien worden, maar wij denken vooral aan de houding van de mens tegenover de natuur, het milieu, de aarde.

 • di
  09
  jun
  2020
  20:00

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  04
  okt
  2020
  16:30 uurGrote Zaal Concordia, Westhaven 27, Gouda

  De schepping is één groot geheel. Dieren en mensen maken hier gelijkwaardig deel van uit. Mensen gebruiken dieren voor hun behoeften; dat gaat soms wel ver. Op welke manier kijken wij naar dieren en gaan hierin om met onze verantwoordelijkheid?

 • di
  06
  okt
  2020
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  01
  nov
  2020
  16:30 uurGrote Zaal Concordia, Westhaven 27, Gouda

  Mensen die niet meer bij ons zijn, leven in onze persoonlijke of collectieve herinnering voort: heiligen, leraren, familie en vrienden. Mensen ervaren hen soms nog als heel wezenlijk en dichtbij.

 • di
  03
  nov
  2020
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  06
  dec
  2020
  16:30 uurGrote Zaal Concordia, Westhaven 27, Gouda

  Delen is een belangrijk aspect van geloven. Aalmoezen voor de armen is een van de pijlers van de Islam. Ook de christelijke traditie kent deze zorg. Binnen het OIG wordt 'delen'op verschillende manieren gevierd en vorm gegeven.

 • di
  08
  dec
  2020
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  10
  jan
  2021
  16:30 uurGrote Zaal Concordia, Westhaven 27, Gouda

  Gezien de Corona-maatregelen heeft het OIG dit jaar geen januari-lezing.
  Het thema is nog niet geheel bekend, maar zal waarschijnlijk aansluiten bij het thema van de lezing. De overdenking zal worden verzorgd door Paul Buijs, voorzitter  van de Raad van Kerken Gouda.
  De viering zal op de normale begintijd worden gehouden.

 • di
  12
  jan
  2021
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  07
  feb
  2021
  16:30 uurNog nader te bepalen i.v.m. ontwikkelingen Corona

  Eenzaamheid en 'voltooid leven' zijn signalen dat mensen het gevoel hebben er niet meer bij te horen. er niet meer toe doen. De opdracht is duidelijk te maken dat zij gekend en gezien worden. Iedereen is waardevol!

 • di
  09
  feb
  2021
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  07
  mrt
  2021
  16:30 uurNog nader te bepalen i.v.m. Corona-maatregelen

  Vrijwilligerswerk is een hoeksteen van de samenleving. Wij kunnen het als een (religieuze) opdracht ervaren, talenten zonder tastbare beloning ten bate van anderen gebruiken. Voldoening is je deel.

 • di
  09
  mrt
  2021
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  04
  apr
  2021
  16:30 uurNog nader te bepalen i.v.m. Corona-maatregelen

  Deze viering gaat i.v.m. de corona-beperkingen niet door.

 • di
  06
  apr
  2021
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert momenteel digitaal. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  02
  mei
  2021
  16:30 uurNog nader te bepalen i.v.m. Corona-maatregelen

  Jodendom, Christendom en Islam zijn verwante religies. De basis is gelijk, maar de (culturele of religieuze) verschillen zijn groot. Hoe leven we als broeders en zusters van een grote familie met elkaar.

 • di
  04
  mei
  2021
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  06
  jun
  2021
  16:30 uurNog nader te bepalen i.v.m. Corona-maatregelen

  Afsluiting van het jaarthema 'Samen leven'. Wij hebben vieringen gemaakt met alle mensen om ons heen, huidige en vroegere generaties; en het beheer van de schepping.
  Bij een gezamenlijke (duurzame) maaltijd denken we verder na over hoe wij deze wereld voor toekomstige generaties in samenhang en met aandacht voor elkaar kunnen bewaren. Zelfs kleine veranderingen zijn daarin waardevol.

 • di
  08
  jun
  2021
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  05
  sep
  2021
  16:30 uurGrote Zaal Concordia, Westhaven 27

  Samen verder; nieuwe start na een jaar afzondering. Een viering in de trant van Taizé.

  Wij hopen op deze dag weer de eerste viering te houden na de strenge beperkingen i.v.m. Corona. Wij gebruiken daarbij wel nog steeds de Grote Zaal van Concordia, waarin we beter afstand kunnen houden.

 • zo
  03
  okt
  2021
  16:30 uurConcordia, Westhaven 27, Gouda

  Eenzaamheid en 'voltooid leven' zijn signalen van mensen die het gevoel hebben er niet meer bij te horen; er niet meer toe doen. Het is onze opdracht er aan te werken dat zij gekend en gezien worden. Elk mens is waardevol.

 • zo
  07
  nov
  2021
  16:30 uurConcordia, Westhaven 27, Gouda

  Er zijn veel mensen om ons heen; toch kennen we vooral de mensen uit onze eigen kring. Waardevolle ontmoetingen vind je juist misschien daarbuiten. Denk aan het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put.

 • zo
  05
  dec
  2021
  16:30 uurConcordia, Westhaven 27, Gouda

  In het kader van de veiligheid van de bezoekers van de vieringen van het OIG zal de december-viering helaas niet door gaan.

 • zo
  09
  jan
  2022
  16:30 uurConcordia, Westhaven 27, Gouda

  Ook zal er op deze zondag geen vervangende viering plaatsvinden.

 • zo
  06
  feb
  2022
  16:30 uurGrote Zaal, Concordia, Westhaven 27, Gouda

  We mogen vertrouwen dat het Licht zal komen. We willen ons daar op voorbereiden. Het is ook een uitdaging voor willen zien door omstanders. Door ons open te stellen kunnen we zorgen het niet te missen.

 • zo
  06
  mrt
  2022
  16:30 uurGrote Zaal, Concordia, Westhaven 27, Gouda

  In de viering willen we ons bezinnen op het delen in deze tijd. Mogelijk kunnen we afspraken maken hoe we regelmatig, dagelijks of wekelijks, contacten kunnen onderhouden om elkaar te inspireren.

 • zo
  03
  apr
  2022
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Christendom en Islam zijn verwante religies. De basis is gelijk maar de (culturele of religieuze) verschillen zijn groot. Hoe leven we toch als broeders en zusters van een grote familie met elkaar?

 • zo
  01
  mei
  2022
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Het herdenken op 4, en het vieren op 5 mei beperkt zich al lang niet meer tot de Tweede Wereldoorlog. We zijn ons er van bewust dat de waarde van vrijheid door generaties moet worden overgedragen. Niet alleen voor wat geweest is, maar ook in relatie tot de gewapende conflicten overal in de wereld.

 • zo
  05
  jun
  2022
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Another world is possible (auteur William Fisher). het is al begonnen, merk je het niet. Rechtvaardigheid, maar ook tolerantie, elkaar waarderen ondanks verschillen.
  Samen leven, ons thema voor dit seizoen, sluiten we hiermee af.

 • vr
  29
  jul
  2022
  12:00 - 12:30 Sint Janskerk, Gouda

  Elk jaar organiseert de Raad van Gouda korte meditatieve bijeenkomsten in de Goudse Sint Jan. Deze vieringen worden voorbereid door (voorgangers van) de verschillende kerkgenootschappen van Gouda.
  Dit jaar sluit het thema aan bij het thema van 750 jaar stadsrechten voor Gouda: Geef Gouda door. Gekozen is voor thema's die een relatie hebben met Johannes de Doper.

  Dit Gouwe Moment wordt verzorgd door: Marco Derks, pastor Oud-Katholieke Kerk Gouda

 • vr
  05
  aug
  2022
  12:00 - 12:30 Sint Janskerk, Gouda

  Elk jaar organiseert de Raad van Gouda korte meditatieve bijeenkomsten in de Goudse Sint Jan. Deze vieringen worden voorbereid door (voorgangers van) de verschillende kerkgenootschappen van Gouda.
  Dit jaar sluit het thema aan bij het thema van 750 jaar stadsrechten voor Gouda: Geef Gouda door. Gekozen is voor thema's die een relatie hebben met Johannes de Doper.

  Dit Gouwe Moment wordt verzorgd door: Wouter den Ouden Oecumenisch Initiatief Gouda (voorbereid met Magda van Roon en Paul Prieckaerts). He thema is: Rechtvaardigheid, een opdracht.

  Organist Bas Koster bespeelt het orgel. Er zal muziek ten gehore worden gebracht van Modest Moessorgski. En ook zullen er Taizé-liederen klinken.

  Voor meer informatie zie www.rvkgouda.nl

 • vr
  12
  aug
  2022
  12:00 - 12:30 Sint Janskerk, Gouda

  Elk jaar organiseert de Raad van Gouda korte meditatieve bijeenkomsten in de Goudse Sint Jan. Deze vieringen worden voorbereid door (voorgangers van) de verschillende kerkgenootschappen van Gouda.
  Dit jaar sluit het thema aan bij het thema van 750 jaar stadsrechten voor Gouda: Geef Gouda door. Gekozen is voor thema's die een relatie hebben met Johannes de Doper.

  Voorganger is deze keer Bert Robben van de Stichting Zorgcentra Midden-Holland. Zijn thema is ‘In de voetsporen van Johannes de Doper’.

  Stadsorganist Gerben Budding en de sopraan Marjon van der Linden verlenen hun medewerking.

  Voor meer informatie zie www.rvkgouda.nl

   

 • vr
  19
  aug
  2022
  12:00 - 12:30 Sint Janskerk, Gouda

  Elk jaar organiseert de Raad van Gouda korte meditatieve bijeenkomsten in de Goudse Sint Jan. Deze vieringen worden voorbereid door (voorgangers van) de verschillende kerkgenootschappen van Gouda.
  Dit jaar sluit het thema aan bij het thema van 750 jaar stadsrechten voor Gouda: Geef Gouda door. Gekozen is voor thema's die een relatie hebben met Johannes de Doper.

  Dit Gouwe Moment wordt verzorgd door:   Marco Batenburg, predikant Sint-Janskerk. De bekende sopraan Nanette Mans zingt een Magnificat. Stadsorganist Gerben Budding bespeelt het orgel.

 • di
  23
  aug
  2022
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • vr
  26
  aug
  2022
  12:00 - 12:30 Sint Janskerk, Gouda

  Elk jaar organiseert de Raad van Gouda korte meditatieve bijeenkomsten in de Goudse Sint Jan. Deze vieringen worden voorbereid door (voorgangers van) de verschillende kerkgenootschappen van Gouda.
  Dit jaar sluit het thema aan bij het thema van 750 jaar stadsrechten voor Gouda: Geef Gouda door. Gekozen is voor thema's die een relatie hebben met Johannes de Doper.

  In dit laatste Gouwemoment van het seizoen is de voorganger Kees van den Berg, predikant van de Pauluskerk. Zijn thema is ‘Johannes de Doper in het rommelhok’.

  Wendy Barten, fluit, en de stadsorganist Gerben Budding verlenen hun medewerking.

   

  Dit Gouwe Moment wordt verzorgd door: Kees van den Berg, predikant Pauluskerk

 • zo
  04
  sep
  2022
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Viering in Taizé stijl. We gaan aan het begin van het nieuwe seizoen samen op weg. We luisteren naar muziek, zingen samen en zijn stil.

  In de hele wereld zijn vrouwen, mannen en kinderen gedwongen om hun land te ontvluchten, of beslissen zij om elders een toekomst op te bouwen. Hun gedrevenheid is groter dan alle obstakels die voor hen opdoemen.

  We willen allemaal graag de eigenheid van onze cultuur bewaren, maar is niet het verwelkomen van de ander een van de mooiste dingen die ons als mens is gegeven? Natuurlijk worden we door de komst van vreemdelingen voor complexe vragen gesteld. De instroom van migranten moet in goede banen worden geleid, maar hoewel het soms ook moeilijkheden oproept, kan het ook een kans betekenen.

  Marja Griffioen is de voorganger in deze viering. Deze viering wordt mede voorbereid door Paul Prieckaerts en Willeke Vos.

 • di
  06
  sep
  2022
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  18
  sep
  2022
  17:00Sint Joost Kapel

  Op zondag 18 september om 17.00 uur viert de Raad van Kerken Gouda de start van de Vredesweek met een oecumenische viering in de Sint Joostkapel.

  In deze viering gaan ds Kim Magnee van de Federatie en diaken Paul Schuurmans van de parochie Sint Jan de Doper voor.

  De muziek wordt verzorgt door Marjo Broos.

 • zo
  02
  okt
  2022
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Ouder worden kan van grote waarde zijn. Hoe kijk jij er naar en hoe ga je om met ouder worden op je levensreis. Hoe ziet jou toekomst er uit. Hoe kunnen ouderen van betekenis zijn, voor hemzelf maar ook voor de (nog) jongeren.

 • di
  04
  okt
  2022
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  06
  nov
  2022
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Allerzielen (2 nov.) Herinneren en herdenken. Kaarsjes aansteken en luisteren naar sfeermuziek. Terugkijken naar het verlies maar ook naar liefdevolle herinneringen en dat een plaats geven in de toekomst.

 • di
  08
  nov
  2022
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  04
  dec
  2022
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Een kind kijkt nog in vol vertrouwen rond. Dat vertrouwen raken wij vaak kwijt. Hoe kunnen we met vertrouwen in God kijken in de toekomst. Is er hoop omdat wij het Christuskind verwachten?

 • di
  06
  dec
  2022
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  08
  jan
  2023
  15:30Gebouw Concordia, Westhaven

  Dat is nu ook toevallig! Hoe vaak zeggen we dat niet als je wandelend door de polder iemand tegenkomt, die je lang niet hebt gesproken en die je juist even wilde bellen of opzoeken.

  Voor de een is het inderdaad “toeval”; een ander denkt dat er een verband is tussen de wens iemand te spreken en die dan zomaar tegen te komen. Wat is dan het verband? Is de ontmoeting een gevolg van mijn wens iemand te spreken, of is de wens iemand te spreken het gevolg van de ophanden zijnde ontmoeting? Als je erover nadenkt zijn beide verbanden niet logisch, maar toch wil je niet loslaten, dat er wél een verband is. Dit wordt wel synchroniciteit genoemd.

  Je moet afstemmen op een andere golflengte om dit te begrijpen. Kiemen van zo’n andere golflengte liggen in dromen, inspiratie, transcendentie-ervaringen. Hoe vaak hebben mensen niet een intuïtief gevoel dat wat er gebeurt, zo gepland is? Is er meer tussen hemel en aarde dan je kunt begrijpen?

  Ook op andere terreinen is deze andere golflengte voelbaar. Soms ervaren mensen contacten met overledenen, dat ze worden aangeraakt, gekust of dat ze menen hun stem te horen. Deze contacten worden als betekenisvol ervaren. Is het toeval of wordt de wens vervuld om contact te houden tussen een overledene en de achterblijver?

  Over dit soort vragen spreekt op 8 januari Rico Sneller bij het OIG.

  Dr Rico Sneller, is betrokken bij de Mandeville Academy in Gouda en het Jungiaans Instituut in Nijmegen. Eerder doceerde hij wijsgerige ethiek, geschiedenis van de filosofie, metafysica en hermeneutiek aan de Leidse Faculteit Godgeleerdheid.

  Meer informatie: www.ricosneller.nl.

   

 • di
  10
  jan
  2023
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  05
  feb
  2023
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Alles ontwaakt uit de winter. De lente herinnert ons aan de ongelofelijke kracht van de natuur maar ook van mensen om opnieuw te beginnen, steeds opnieuw geboren te worden.
  Hoe vinden wij kracht en nieuwe moed.

 • di
  07
  feb
  2023
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  05
  mrt
  2023
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Uitwerken door vrouwen.  Hebben vrouwen een speciale rol?
  Vrouwen in de bijbel, in de geschiedenis van deze tijd. Hoe bepalen vrouwen mede de toekomst.
  Bijbelplaatsen en spirituele teksten.

 • di
  07
  mrt
  2023
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  02
  apr
  2023
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Palmzondag (9 en 10 april = Pasen). De intocht van Jezus in Jeruzalem. De betekenis van het lijden wat daarna komt, draagt ons om verder te gaan met hoop op vrede en toekomst.

 • di
  04
  apr
  2023
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  07
  mei
  2023
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Wat motiveert ons in ons geloof, wat geeft inspiratie om met moed verder te gaan op onze levensreis. Hoe en met wie vinden we troost en houvast in ons leven? We mogen dat delen met anderen.

 • di
  09
  mei
  2023
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  04
  jun
  2023
  16:30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Het wordt vakantietijd. Velen gaan op weg, met meer of minder mogelijkheden en -ook figuurlijke- bagage. Hoe raakt dat aan ons gevoelsleven en wat willen we doen met alle Goddelijke kracht die we mee mogen krijgen. Hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven.

 • di
  06
  jun
  2023
  20:00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  03
  sep
  2023
  16.30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Taizé-viering: aan het begin van het nieuwe seizoen luisteren
  we naar muziek en teksten.
  Met elkaar zingen we Taizé-liederen en zijn we stil.

 • ma
  18
  sep
  2023
  20.00 uur

  De kerngroep vergadert op verschillende locaties.
  Als u een vergadering wilt bijwonen,
  neem dan contact op met het secretariaat.

 • zo
  01
  okt
  2023
  16.30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Het jubileumboekje uit 2013, getiteld „Een liefdevol mozaïek“
  (Klaas Goudriaan) is nog steeds actueel. Degenen die
  betrokken zijn bij het OIG vormen 10 jaar later nog steeds
  een mooi geheel, bestaande uit mensen van verschillende
  geloofstradities.

 • zo
  05
  nov
  2023
  16.30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Wij mogen in deze viering degenen herdenken die ons zijn
  voorgegaan. Een voorrecht om dat met elkaar te mogen en te
  kunnen doen.

 • ma
  13
  nov
  2023
  20.00 uurWordt nog nader bekend gemaakt.

  Meer informatie wordt later bekend gemaakt.

 • zo
  03
  dec
  2023
  16.30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Zo komt tot rust. Vertrouw u aan de nacht,
  te slapen gaat nu
  alles op aarde
  en geef verloren wat uw hart bezwaarde,

  langs verre stromen wordt het thuisgebracht ...
  (Ida Gerhardt)

 • zo
  14
  jan
  2024
  15.30 uurGebouw Concordia, Westhaven 27, Gouda

  Hij zal spreken over de actualiteit van het gedachtegoed van Emanuel Levinas.
  Wat betekent het dat je jezelf kunt zien in het gezicht van de ander?

  Meer informatie in de Oecuwelle najaar 2023.

 • zo
  04
  feb
  2024
  16.30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Opzij, opzij, opzij, we hebben ongelofelijke haast.
  Alles moet steeds sneller. Vergelijk je ervaring eens als je per
  trein een ander land bereikt of per vliegtuig.
  Wat een verschil in beleving!
  Gun jezelf het heilzame van even stilstaan ...

 • zo
  03
  mrt
  2024
  16.30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  In deze tijd van het jaar ontdekken we met vreugde dat de
  dagen meer licht laten zien: de accenten verschuiven. Het is
  bijzonder hoe kunstenaars de gave hebben om de aandacht
  naar een bepaald persoon of voorwerp te richten door te
  spelen met licht. Iedereen en alles krijgt glans als er licht op
  schijnt.

 • zo
  07
  apr
  2024
  16.30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  We hebben allemaal dezelfde achternaam: Van de Aarde.
  Het opnieuw ontwaken van de natuur maakt ons blij en geeft
  nieuwe hoop. Volgens Augustinus heeft Hoop echter twee
  prachtige dochters: Woede en Moed. Woede, over de
  situatie zoals deze is en Moed om er iets aan te veranderen.

 • zo
  05
  mei
  2024
  16.30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Vijf mei doet ons natuurlijk denken aan de bevrijding na de
  oorlog, maar er is ook een andere bevrijding: die van de geest.
  In de Bijbel wordt beschreven hoe vijftig dagen na Pasen de
  Heilige Geest wordt uitgestort. De apostelen spreken allen in
  hun eigen taal maar alle aanwezigen kunnen het verstaan. Ze
  zijn verbaasd maar er is ook een andere interpretatie mogelijk:
  mensen mogen het zó verstaan als hun geest wil.

 • zo
  02
  jun
  2024
  16.30 uurGebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  „Er is nog zomer en genoeg
  wat zou het loodzwaar
  tillen zijn,

  wat een gezwoeg
  als iedereen niet iedereen
  terwille was, als

  iedereen niet
  iedereen op handen droeg“
  (Judith Herzberg)

  Een viering over levenskunst.