Volledige agenda

 • di
  05
  jun
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  10
  jun
  2018
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • za
  23
  jun
  2018
  11:00 uurSint-Janskerk, Gouda

  In het kader van Roze Zaterdag organiseert de Goudse Raad van Kerken op zaterdag 23 juni om 11.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda een geloofsviering. Het thema is: ‘Gods liefde schept ruimte voor iedereen’. Voorgangers zijn pastores uit diverse Goudse kerken. Medewerking wordt verleend door onder meer de Goudse zangeres Elise Mannah en Rik Zutphen alias de Droominee. Er is een gebarentolk aanwezig. Na afloop van de geloofsviering, die een uur zal duren, kan worden nagepraat bij een kop koffie.

 • zo
  02
  sep
  2018
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Viering in Taizéstijl met als thema: na de zomer maken we een nieuwe start. We mogen het vertrouwen hebben, dat we altijd weer opnieuw kunnen beginnen. Met muzikale begeleiding.

 • di
  04
  sep
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  09
  sep
  2018
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  07
  okt
  2018
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Hoe verhoudt de mens zich tot de schepping? In de natuur verloopt veel in cycli. Wat kunnen we daarvan leren over duurzaamheid. Hoe kunnen we de natuur doorgeven. We denken hierbij ook aan de titel van een boek: "Het Geluk van het Genoeg".

 • di
  09
  okt
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  14
  okt
  2018
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • vr
  19
  okt
  2018
  20:00Wordt bekend gemaakt na opgeven

  Na de geslaagde viering van de Seideravond met Pesach/Pasen binnen het OIG willen we nu weer in een bijeenkomst aansluiten bij de Joodse traditie: lernen. 

  Lernen is Jiddisch voor leren, onderwijzen. Een mens wordt geboren zonder kennis; in het onderricht ontstaat kennis, begrip en daardoor de mogelijkheid de kennis ook toe te passen. Het is een levenslang proces van met elkaar zoeken naar de betekenis van een tekst en hoe die in deze tijd kan worden verstaan. Sleutelbegrip daarbij is: met elkaar en van elkaar leren. Juist door elkaar kritische vragen te stellen, ontstaat er een verdieping. Iedere uitleg draagt bij aan een beter begrijpen van de oude teksten. Niemand heeft ongelijk.

  Binnen de Joodse traditie is het gebruikelijk aan het begin van de shabbat (vrijdagvond) het Thora-gedeelte van die dag te lezen en te bespreken. Je zou kunnen zeggen dat het de voorbereiding op de viering van de zaterdag erna is. Wij hebben er echter voor gekozen een algemener thema te gebruiken: Simchat Thora. Simchat Thora is het Joodse feest waarbij het laatste deel van de Thora wordt gelezen en weer opnieuw begonnen wordt bij het eerste hoofdstuk van Genesis. Hiermee wordt gesymboliseerd dat in alle tijden het lernen door zal gaan. Ieder jaar wordt weer een nieuwe interpretatie toegevoegd. Voor niet-joden is dit moeilijk te begrijpen: de betekenis van de oude teksten staat niet vast en het is geen historisch verhaal. Onbegrijpelijkheid van het feest wordt mede veroorzaakt door de vertaling: Vreugde der Wet. Simchat Thora is dit jaar in de eerste week van oktober gevierd.

  Hans de Veen zal ons deze avond begeleiden. Hij zal een korte inleiding geven over de Thora en dan geleidelijk aan de zoektocht naar de betekenis voor de deelnemers begeleiden. Hans kan op een zeer inspirerende wijze verbanden leggen tussen teksten uit het oude en nieuwe testament. Enige elementen uit de viering van het begin van de shabbat zullen bijdragen aan de sfeer van deze avond.

   Opgeven bij Wouter den Ouden; telefonisch 0182 581847 of per mail oig@xs4all.nl. U krijgt dan bericht over de locatie.

   

 • vr
  02
  nov
  2018
  19:30 - 20:30Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314, Gouda

  Dit is een bijzondere dag. Dan is in heel Nederland, en ook op televisie aandacht voor het gedenken van geliefden door het aansteken van een kaarsje. Het aansteken van een kaarsje gebeurt uit het gevoel: ik ben jou niet vergeten. Zo’n klein gebaar betekent veel voor ieder die te maken heeft met ziekte of verlies van een geliefde.

  Ook in Gouda kun je geliefden bemoedigen of gedenken en een kaarsje aansteken. Iedereen is welkom op het plein bij de Ontmoetingskerk aan de Dunantsingel 314. Tussen 19.30 en 20.30 uur kan men een kaarsje aansteken en iets drinken.

  Voor wie dat wil is er om 19.30 uur in de kerk een kort moment om stil te worden door een woord, een beeld, door muziek. Dit programma wordt gebracht door vrijwilligers van de Ontmoetingskerk en Boek en Troost.

   

 • za
  03
  nov
  2018
  13:30Antoniuszaal naast H. Jozefkerk, Aalberseplein 2, Gouda

  Een toekomstgericht, inspirerend evenement over de maatschappelijke bijdrage van kerk, religie  en levensbeschouwing,

  Programma

  13:30 uur                 Inloop
  14.00 uur
                  Welkomstwoord door de dagvoorzitter
  14.05 uur                  Enige gedachten omtrent het deze ‘Conferentie van hoop’ door Corine Dijkstra, wethouder Sociaal Domein
  14.15 uur                   Muzikaal intermezzo
  14.20 uur                   Lezing door Gerko Tempelman* : ‘Ongeneeslijk religieus, de betekenis van geloof en levensbeschouwing voor de samenleving van vandaag’
  14.45 uur                   Pauze en muzikaal intermezzo.
  15.00 uur                   Inspiratiesessie 1
  Hoe kunnen kerken, geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties elkaar vinden en versterken in Gouda? Een dialoog over gedeelde waarden, inspiratie en verbinding.
  15.00 uur                    Inspiratiesessie 2
  Aan de slag vanuit geloof en levensbeschouwing. Het inspirerende verhaal achter praktische initiatieven in Gouda.
  16.30 uur                   Conclusies voor de toekomst van de Raad van Kerken Gouda.
  16.45 uur                    Sluiting  door de Voorzitter van de Raad van Kerken Gouda
  17.00 uur                    Einde

  Deze bijeenkomst is in het kader van het vijftig-jarig bestaan van de Raad van Kerken Gouda.

   

 • zo
  04
  nov
  2018
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Stilstaan bij vergankelijkheid: maar ook doorgaan. Als je van mensen om je heen afscheid moet nemen, raak je een stukje van jezelf kwijt. De kostbaarheid van de herinnering houdt je overeind om je weg positief te kunnen gaan.

 • di
  06
  nov
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • do
  08
  nov
  2018
  20:00Inspratiehuis, Peperstraat 20, Gouda

  Federatie Gouda www.federatiegouda.nl  organiseert een avond rondom ‘de Goudse zelfkant’, mmv straatadvocaat Aart Jongejan en Heike Blok van het maatjesproject.

  Hoe gaat het eraan toe in onze stad voor de mensen die het niet zo makkelijk redden in de participatiesamenleving?
  De straatadvocaat werkt op straat, en is regelmatig te vinden in instellingen voor dak- en thuislozen. Het  maatjesproject is een project waarbij vrijwilligers (maatjes) gekoppeld worden aan deelnemers. Deelnemers zijn in dit geval vluchtelingen en  statushouders die de afgelopen jaren in Gouda zijn komen wonen.

  U bent heel hartelijk welkom.

  Kosten 10,-  (voor leden van de Federatie gratis)

 • zo
  11
  nov
  2018
  19:00 - 20:00 uurKlooster pater Passionisten in Hekendorp
 • di
  27
  nov
  2018
  20:00Wordt bekendgemaakt na opgeven

  Rond het thema "Meer geluk dan grijsheid" wordt aan de hand van gedichten met elkaar van gedachten gewisseld.

  U kunt zich opgeven bij Wouter den Ouden, tel 018 581847 of via OIG@xs4all.nl; u krijgt daarna bericht waar deze avond wordt gehouden.

 • zo
  02
  dec
  2018
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Elk jaar opnieuw krijgen we de belofte van een nieuw begin met Kerst en Pasen. Waar komt die behoefte aan dan nieuwe vandaan? Wat kunnen we zelf bijdragen aan 'de hemel op aarde'?

 • di
  04
  dec
  2018
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  09
  dec
  2018
  19:00 - 20:00 uur Klooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  06
  jan
  2019
  15:30 uurGebouw Concordia, Westhaven 27, Gouda

  De lezing wordt verzorgd door prof. dr Paul Abels. Hij zal een voor Nederland unieke episode uit de Goudse kerkgeschiedenis toelichten. Het is de periode van de Goudse Vrijheid (1572-1618), toen de stad bekendstond als vrijplaats voor alle geloven. Het stadsbestuur hield principieel vast aan ‘vrijheid van geweten' en bood gastvrij onderkomen aan vele denkers die elders om hun opvattingen vervolgd werden.
  Erasmus, en later Coornhert waren de grondleggers voor deze koers, die erop gericht was om zoveel mogelijk Gouwenaars samen te brengen in die ene grote parochiekerk, de Sint-Jan. Uiteindelijk maakte prins Maurits, dit jaar precies vierhonderd jaar geleden, onder dreiging van geweld een eind aan dit vrijzinnige beleid van het stadsbestuur en hielp een kleine groep streng gereformeerden aan de macht.

  Prof. dr Paul Abels is Gouwenaar en schrijft als kerkhistoricus veelvuldig over de (kerk)geschiedenis van de stad. In het dagelijks leven is hij hoogleraar inlichtingenstudies en raadadviseur op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

  We zullen na deze lezing ook gepaste aandacht schenken aan ons vijfentwintig jarig jubileum!
  Nadere informatie  over deze bijeenkomst wordt tijdig verspreid.

 • di
  08
  jan
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  13
  jan
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  03
  feb
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  'Het is zaliger te geven dan te ontvangen'. Het lijkt er op dat mensen altijd willen ontvangen. Maar daar zijn grenzen aan. Als je afhankelijk bent van anderen is dat moeilijk te accepteren. Je wilt wederkerigheid in de relatie. Door het aanvaarden van
  je afhankelijkheid, geef je anderen de mogelijkheid iets voor je te doen.

 • di
  05
  feb
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  10
  feb
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  03
  mrt
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Het motto van carnaval lijkt wel 'Pluk de dag'. Het is ook het
  begin van de veertig-dagentijd met als thema Memento Mori.
  Vier het leven in goede en kwade dagen.

 • di
  05
  mrt
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  10
  mrt
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  07
  apr
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  In het Aramees Onze Vader staat dat we de koorden van fouten los willen maken, zodat we kunnen omgaan met het verleden. Maar hoe pak je het aan als je jezelf iets niet
  kunt vergeven; of een ander niet meer kunt vergeven.

 • di
  09
  apr
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  14
  apr
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  05
  mei
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Fysieke en ook spirituele bevrijding komen niet vanzelf. Je hebt mensen als engelen nodig om die te kunnen realiseren.

 • di
  07
  mei
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  12
  mei
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp
 • zo
  02
  jun
  2019
  16:30 uurDe Berk, Krugerlaan 79, Gouda

  Het lijkt er op dat het goed met je gaat als je kunt zeggen dat je het druk hebt:je doet er toe. Geef jezelf tijd om de dingen eens te laten voor wat ze zijn en probeer dan het goede aardse te zien en ruimte te voelen.

 • di
  04
  jun
  2019
  20:00 uur

  U bent (vrijblijvend) welkom om deze vergadering bij te wonen. Mail even met de secretaris over de locatie.

 • zo
  09
  jun
  2019
  19:00 - 20:00 uurKlooster paters Passionisten in Hekendorp