Viering: Van hokjesgeest naar ontmoeting

Gezien de Corona-maatregelen heeft het OIG dit jaar geen januari-lezing.
Het thema is nog niet geheel bekend, maar zal waarschijnlijk aansluiten bij het thema van de lezing. De overdenking zal worden verzorgd door Paul Buijs, voorzitter  van de Raad van Kerken Gouda.
De viering zal op de normale begintijd worden gehouden.