Had ik de liefde niet ….

Allerheiligen, Allerzielen. 1 Kor. 13: 4-8a.
In deze viering is er aandacht voor de herinnering aan onze overledenen.