Vrijheid van geest

Vijf mei doet ons natuurlijk denken aan de bevrijding na de
oorlog, maar er is ook een andere bevrijding: die van de geest.
In de Bijbel wordt beschreven hoe vijftig dagen na Pasen de
Heilige Geest wordt uitgestort. De apostelen spreken allen in
hun eigen taal maar alle aanwezigen kunnen het verstaan. Ze
zijn verbaasd maar er is ook een andere interpretatie mogelijk:
mensen mogen het zó verstaan als hun geest wil.