Vergadering Kerngroep

De kerngroep vergadert op verschillende locaties.
Als u een vergadering wilt bijwonen,
neem dan contact op met het secretariaat.