Vergadering Kerngroep

De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat.