Vergadering Kerngroep

De kerngroep vergadert op verschillende locaties. Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met het secretariaat.