Slapen, dromen en verwachten

Zo komt tot rust. Vertrouw u aan de nacht,
te slapen gaat nu
alles op aarde
en geef verloren wat uw hart bezwaarde,

langs verre stromen wordt het thuisgebracht …
(Ida Gerhardt)