Simchat Thora

Na de geslaagde viering van de Seideravond met Pesach/Pasen binnen het OIG willen we nu weer in een bijeenkomst aansluiten bij de Joodse traditie: lernen. 

Lernen is Jiddisch voor leren, onderwijzen. Een mens wordt geboren zonder kennis; in het onderricht ontstaat kennis, begrip en daardoor de mogelijkheid de kennis ook toe te passen. Het is een levenslang proces van met elkaar zoeken naar de betekenis van een tekst en hoe die in deze tijd kan worden verstaan. Sleutelbegrip daarbij is: met elkaar en van elkaar leren. Juist door elkaar kritische vragen te stellen, ontstaat er een verdieping. Iedere uitleg draagt bij aan een beter begrijpen van de oude teksten. Niemand heeft ongelijk.

Binnen de Joodse traditie is het gebruikelijk aan het begin van de shabbat (vrijdagvond) het Thora-gedeelte van die dag te lezen en te bespreken. Je zou kunnen zeggen dat het de voorbereiding op de viering van de zaterdag erna is. Wij hebben er echter voor gekozen een algemener thema te gebruiken: Simchat Thora. Simchat Thora is het Joodse feest waarbij het laatste deel van de Thora wordt gelezen en weer opnieuw begonnen wordt bij het eerste hoofdstuk van Genesis. Hiermee wordt gesymboliseerd dat in alle tijden het lernen door zal gaan. Ieder jaar wordt weer een nieuwe interpretatie toegevoegd. Voor niet-joden is dit moeilijk te begrijpen: de betekenis van de oude teksten staat niet vast en het is geen historisch verhaal. Onbegrijpelijkheid van het feest wordt mede veroorzaakt door de vertaling: Vreugde der Wet. Simchat Thora is dit jaar in de eerste week van oktober gevierd.

Hans de Veen zal ons deze avond begeleiden. Hij zal een korte inleiding geven over de Thora en dan geleidelijk aan de zoektocht naar de betekenis voor de deelnemers begeleiden. Hans kan op een zeer inspirerende wijze verbanden leggen tussen teksten uit het oude en nieuwe testament. Enige elementen uit de viering van het begin van de shabbat zullen bijdragen aan de sfeer van deze avond.

 Opgeven bij Wouter den Ouden; telefonisch 0182 581847 of per mail oig@xs4all.nl. U krijgt dan bericht over de locatie.