Kunst van het ontvangen

‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’. Het lijkt er op dat mensen altijd willen ontvangen. Maar daar zijn grenzen aan. Als je afhankelijk bent van anderen is dat moeilijk te accepteren. Je wilt wederkerigheid in de relatie. Door het aanvaarden van
je afhankelijkheid, geef je anderen de mogelijkheid iets voor je te doen.