Het licht in de kunst

In deze tijd van het jaar ontdekken we met vreugde dat de
dagen meer licht laten zien: de accenten verschuiven. Het is
bijzonder hoe kunstenaars de gave hebben om de aandacht
naar een bepaald persoon of voorwerp te richten door te
spelen met licht. Iedereen en alles krijgt glans als er licht op
schijnt.