Gouwe Moment

Elk jaar organiseert de Raad van Gouda korte meditatieve bijeenkomsten in de Goudse Sint Jan. Deze vieringen worden voorbereid door (voorgangers van) de verschillende kerkgenootschappen van Gouda.
Dit jaar sluit het thema aan bij het thema van 750 jaar stadsrechten voor Gouda: Geef Gouda door. Gekozen is voor thema’s die een relatie hebben met Johannes de Doper.

Voorganger is deze keer Bert Robben van de Stichting Zorgcentra Midden-Holland. Zijn thema is ‘In de voetsporen van Johannes de Doper’.

Stadsorganist Gerben Budding en de sopraan Marjon van der Linden verlenen hun medewerking.

Voor meer informatie zie www.rvkgouda.nl