Gouwe Moment

Elk jaar organiseert de Raad van Gouda korte meditatieve bijeenkomsten in de Goudse Sint Jan. Deze vieringen worden voorbereid door (voorgangers van) de verschillende kerkgenootschappen van Gouda.
Dit jaar sluit het thema aan bij het thema van 750 jaar stadsrechten voor Gouda: Geef Gouda door. Gekozen is voor thema’s die een relatie hebben met Johannes de Doper.

Dit Gouwe Moment wordt verzorgd door: Wouter den Ouden Oecumenisch Initiatief Gouda (voorbereid met Magda van Roon en Paul Prieckaerts). He thema is: Rechtvaardigheid, een opdracht.

Organist Bas Koster bespeelt het orgel. Er zal muziek ten gehore worden gebracht van Modest Moessorgski. En ook zullen er Taizé-liederen klinken.

Voor meer informatie zie www.rvkgouda.nl