(G)een plek om te wonen: over rafelranders, eenzaamheid en maatjes

Federatie Gouda www.federatiegouda.nl  organiseert een avond rondom ‘de Goudse zelfkant’, mmv straatadvocaat Aart Jongejan en Heike Blok van het maatjesproject.

Hoe gaat het eraan toe in onze stad voor de mensen die het niet zo makkelijk redden in de participatiesamenleving?
De straatadvocaat werkt op straat, en is regelmatig te vinden in instellingen voor dak- en thuislozen. Het  maatjesproject is een project waarbij vrijwilligers (maatjes) gekoppeld worden aan deelnemers. Deelnemers zijn in dit geval vluchtelingen en  statushouders die de afgelopen jaren in Gouda zijn komen wonen.

U bent heel hartelijk welkom.

Kosten 10,-  (voor leden van de Federatie gratis)