Conferentie van de Hoop

Een toekomstgericht, inspirerend evenement over de maatschappelijke bijdrage van kerk, religie  en levensbeschouwing,

Programma

13:30 uur                 Inloop
14.00 uur
                Welkomstwoord door de dagvoorzitter
14.05 uur                  Enige gedachten omtrent het deze ‘Conferentie van hoop’ door Corine Dijkstra, wethouder Sociaal Domein
14.15 uur                   Muzikaal intermezzo
14.20 uur                   Lezing door Gerko Tempelman* : ‘Ongeneeslijk religieus, de betekenis van geloof en levensbeschouwing voor de samenleving van vandaag’
14.45 uur                   Pauze en muzikaal intermezzo.
15.00 uur                   Inspiratiesessie 1
Hoe kunnen kerken, geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties elkaar vinden en versterken in Gouda? Een dialoog over gedeelde waarden, inspiratie en verbinding.
15.00 uur                    Inspiratiesessie 2
Aan de slag vanuit geloof en levensbeschouwing. Het inspirerende verhaal achter praktische initiatieven in Gouda.
16.30 uur                   Conclusies voor de toekomst van de Raad van Kerken Gouda.
16.45 uur                    Sluiting  door de Voorzitter van de Raad van Kerken Gouda
17.00 uur                    Einde

Deze bijeenkomst is in het kader van het vijftig-jarig bestaan van de Raad van Kerken Gouda.