Carpe Diem

Het motto van carnaval lijkt wel ‘Pluk de dag’. Het is ook het
begin van de veertig-dagentijd met als thema Memento Mori.
Vier het leven in goede en kwade dagen.