Archieven

Samen naar de toekomst

Another world is possible (auteur William Fisher). het is al begonnen, merk je het niet. Rechtvaardigheid, maar ook tolerantie, elkaar waarderen ondanks verschillen.
Samen leven, ons thema voor dit seizoen, sluiten we hiermee af.

Samen vrijheid ervaren

Het herdenken op 4, en het vieren op 5 mei beperkt zich al lang niet meer tot de Tweede Wereldoorlog. We zijn ons er van bewust dat de waarde van vrijheid door generaties moet worden overgedragen. Niet alleen voor wat geweest is, maar ook in relatie tot de gewapende conflicten overal in de wereld.

Uw God is mijn God?

Christendom en Islam zijn verwante religies. De basis is gelijk maar de (culturele of religieuze) verschillen zijn groot. Hoe leven we toch als broeders en zusters van een grote familie met elkaar?

Samen veertig dagen vieren

In de viering willen we ons bezinnen op het delen in deze tijd. Mogelijk kunnen we afspraken maken hoe we regelmatig, dagelijks of wekelijks, contacten kunnen onderhouden om elkaar te inspireren.

God aan het licht brengen

We mogen vertrouwen dat het Licht zal komen. We willen ons daar op voorbereiden. Het is ook een uitdaging voor willen zien door omstanders. Door ons open te stellen kunnen we zorgen het niet te missen.

Ontmoeting, een opgave

Er zijn veel mensen om ons heen; toch kennen we vooral de mensen uit onze eigen kring. Waardevolle ontmoetingen vind je juist misschien daarbuiten. Denk aan het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put.

Jij doet er toe

Eenzaamheid en ‘voltooid leven’ zijn signalen van mensen die het gevoel hebben er niet meer bij te horen; er niet meer toe doen. Het is onze opdracht er aan te werken dat zij gekend en gezien worden. Elk mens is waardevol.

Samen opnieuw beginnen.

Samen verder; nieuwe start na een jaar afzondering. Een viering in de trant van Taizé.

Wij hopen op deze dag weer de eerste viering te houden na de strenge beperkingen i.v.m. Corona. Wij gebruiken daarbij wel nog steeds de Grote Zaal van Concordia, waarin we beter afstand kunnen houden.

Viering – Samen naar de toekomst

Afsluiting van het jaarthema ‘Samen leven’. Wij hebben vieringen gemaakt met alle mensen om ons heen, huidige en vroegere generaties; en het beheer van de schepping.
Bij een gezamenlijke (duurzame) maaltijd denken we verder na over hoe wij deze wereld voor toekomstige generaties in samenhang en met aandacht voor elkaar kunnen bewaren. Zelfs kleine veranderingen zijn daarin waardevol.