Archieven

Reizen naar de toekomst

Het wordt vakantietijd. Velen gaan op weg, met meer of minder mogelijkheden en -ook figuurlijke- bagage. Hoe raakt dat aan ons gevoelsleven en wat willen we doen met alle Goddelijke kracht die we mee mogen krijgen. Hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven.

Wat inspireert ons

Wat motiveert ons in ons geloof, wat geeft inspiratie om met moed verder te gaan op onze levensreis. Hoe en met wie vinden we troost en houvast in ons leven? We mogen dat delen met anderen.

Van lijdensweg naar levensweg

Palmzondag (9 en 10 april = Pasen). De intocht van Jezus in Jeruzalem. De betekenis van het lijden wat daarna komt, draagt ons om verder te gaan met hoop op vrede en toekomst.

Vrouwen op weg

Uitwerken door vrouwen.  Hebben vrouwen een speciale rol?
Vrouwen in de bijbel, in de geschiedenis van deze tijd. Hoe bepalen vrouwen mede de toekomst.
Bijbelplaatsen en spirituele teksten.

Uitzien naar de lente

Alles ontwaakt uit de winter. De lente herinnert ons aan de ongelofelijke kracht van de natuur maar ook van mensen om opnieuw te beginnen, steeds opnieuw geboren te worden.
Hoe vinden wij kracht en nieuwe moed.

Heeft toeval betekenis?

Dat is nu ook toevallig! Hoe vaak zeggen we dat niet als je wandelend door de polder iemand tegenkomt, die je lang niet hebt gesproken en die je juist even wilde bellen of opzoeken.

Voor de een is het inderdaad “toeval”; een ander denkt dat er een verband is tussen de wens iemand te spreken en die dan zomaar tegen te komen. Wat is dan het verband? Is de ontmoeting een gevolg van mijn wens iemand te spreken, of is de wens iemand te spreken het gevolg van de ophanden zijnde ontmoeting? Als je erover nadenkt zijn beide verbanden niet logisch, maar toch wil je niet loslaten, dat er wél een verband is. Dit wordt wel synchroniciteit genoemd.

Je moet afstemmen op een andere golflengte om dit te begrijpen. Kiemen van zo’n andere golflengte liggen in dromen, inspiratie, transcendentie-ervaringen. Hoe vaak hebben mensen niet een intuïtief gevoel dat wat er gebeurt, zo gepland is? Is er meer tussen hemel en aarde dan je kunt begrijpen?

Ook op andere terreinen is deze andere golflengte voelbaar. Soms ervaren mensen contacten met overledenen, dat ze worden aangeraakt, gekust of dat ze menen hun stem te horen. Deze contacten worden als betekenisvol ervaren. Is het toeval of wordt de wens vervuld om contact te houden tussen een overledene en de achterblijver?

Over dit soort vragen spreekt op 8 januari Rico Sneller bij het OIG.

Dr Rico Sneller, is betrokken bij de Mandeville Academy in Gouda en het Jungiaans Instituut in Nijmegen. Eerder doceerde hij wijsgerige ethiek, geschiedenis van de filosofie, metafysica en hermeneutiek aan de Leidse Faculteit Godgeleerdheid.

Meer informatie: www.ricosneller.nl.

 

Door de ogen van een kind

Een kind kijkt nog in vol vertrouwen rond. Dat vertrouwen raken wij vaak kwijt. Hoe kunnen we met vertrouwen in God kijken in de toekomst. Is er hoop omdat wij het Christuskind verwachten?

Vlinders van God

Allerzielen (2 nov.) Herinneren en herdenken. Kaarsjes aansteken en luisteren naar sfeermuziek. Terugkijken naar het verlies maar ook naar liefdevolle herinneringen en dat een plaats geven in de toekomst.

Zinvol op leeftijd

Ouder worden kan van grote waarde zijn. Hoe kijk jij er naar en hoe ga je om met ouder worden op je levensreis. Hoe ziet jou toekomst er uit. Hoe kunnen ouderen van betekenis zijn, voor hemzelf maar ook voor de (nog) jongeren.

Samen op weg

Viering in Taizé stijl. We gaan aan het begin van het nieuwe seizoen samen op weg. We luisteren naar muziek, zingen samen en zijn stil.

In de hele wereld zijn vrouwen, mannen en kinderen gedwongen om hun land te ontvluchten, of beslissen zij om elders een toekomst op te bouwen. Hun gedrevenheid is groter dan alle obstakels die voor hen opdoemen.

We willen allemaal graag de eigenheid van onze cultuur bewaren, maar is niet het verwelkomen van de ander een van de mooiste dingen die ons als mens is gegeven? Natuurlijk worden we door de komst van vreemdelingen voor complexe vragen gesteld. De instroom van migranten moet in goede banen worden geleid, maar hoewel het soms ook moeilijkheden oproept, kan het ook een kans betekenen.

Marja Griffioen is de voorganger in deze viering. Deze viering wordt mede voorbereid door Paul Prieckaerts en Willeke Vos.