Archieven

(G)een plek om te wonen: over rafelranders, eenzaamheid en maatjes

Federatie Gouda www.federatiegouda.nl  organiseert een avond rondom ‘de Goudse zelfkant’, mmv straatadvocaat Aart Jongejan en Heike Blok van het maatjesproject.

Hoe gaat het eraan toe in onze stad voor de mensen die het niet zo makkelijk redden in de participatiesamenleving?
De straatadvocaat werkt op straat, en is regelmatig te vinden in instellingen voor dak- en thuislozen. Het  maatjesproject is een project waarbij vrijwilligers (maatjes) gekoppeld worden aan deelnemers. Deelnemers zijn in dit geval vluchtelingen en  statushouders die de afgelopen jaren in Gouda zijn komen wonen.

U bent heel hartelijk welkom.

Kosten 10,-  (voor leden van de Federatie gratis)

Conferentie van de Hoop

Een toekomstgericht, inspirerend evenement over de maatschappelijke bijdrage van kerk, religie  en levensbeschouwing,

Programma

13:30 uur                 Inloop
14.00 uur
                Welkomstwoord door de dagvoorzitter
14.05 uur                  Enige gedachten omtrent het deze ‘Conferentie van hoop’ door Corine Dijkstra, wethouder Sociaal Domein
14.15 uur                   Muzikaal intermezzo
14.20 uur                   Lezing door Gerko Tempelman* : ‘Ongeneeslijk religieus, de betekenis van geloof en levensbeschouwing voor de samenleving van vandaag’
14.45 uur                   Pauze en muzikaal intermezzo.
15.00 uur                   Inspiratiesessie 1
Hoe kunnen kerken, geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties elkaar vinden en versterken in Gouda? Een dialoog over gedeelde waarden, inspiratie en verbinding.
15.00 uur                    Inspiratiesessie 2
Aan de slag vanuit geloof en levensbeschouwing. Het inspirerende verhaal achter praktische initiatieven in Gouda.
16.30 uur                   Conclusies voor de toekomst van de Raad van Kerken Gouda.
16.45 uur                    Sluiting  door de Voorzitter van de Raad van Kerken Gouda
17.00 uur                    Einde

Deze bijeenkomst is in het kader van het vijftig-jarig bestaan van de Raad van Kerken Gouda.

 

Geloofsviering op Roze Zaterdag

In het kader van Roze Zaterdag organiseert de Goudse Raad van Kerken op zaterdag 23 juni om 11.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda een geloofsviering. Het thema is: ‘Gods liefde schept ruimte voor iedereen’. Voorgangers zijn pastores uit diverse Goudse kerken. Medewerking wordt verleend door onder meer de Goudse zangeres Elise Mannah en Rik Zutphen alias de Droominee. Er is een gebarentolk aanwezig. Na afloop van de geloofsviering, die een uur zal duren, kan worden nagepraat bij een kop koffie.