Klaas Goudriaan

Samen reizenKlaas Goudriaan

Om te veranderen in je leven is het soms nodig om op de bodem te geraken. Op de bodem van de put. En soms ook van je geloof. Je wordt dan gedwongen te relativeren en vanzelfsprekendheden af te breken.
Op zo’n moment kwam voor mij in 1993 het Initiatief in Goverwelle. Een groep die, met alle ruimte, zocht naar een nieuwe manier om geloof te delen.

Toch iets ervaren van zingeving, van mystiek, van spiritualiteit. Mijn hart ging open. Ik ben daardoor gegroeid in een geloofsrichting die meer verdieping en inspiratie heeft gegeven dan ik ooit verwacht had. En waarvan ik weerklank ervaar bij het OIG.

Na twintig jaar actief meedoen heb ik uiteindelijk toch geen beeld van de richting die het OIG op zou ‘moeten gaan’. Het komt zoals het komt.

Allerlei mensen delen in het OIG, ten diepste ieder met een persoonlijke behoefte aan beleving van geloven, liefde, warmte, troost, geborgenheid. Je zou haast zeggen OIG: Onbegrensd Individueel Geloven. Maar: het individuele wordt nou juist aangevuld door delen met de ander. En dat maakt de ervaring zo waardevol. Ik wil daar graag bij horen.
Al die jaren waarin elke maand weer een groepje mensen gedreven bezig is   geweest  een   liturgie  te   maken,   met   steeds  weer  verrassende elementen, vervullen mij met een warm gevoel. Natuurlijk zou het fijn zijn als er, behalve voor vieringen, meer menskracht beschikbaar zou zijn voor andere activiteiten die het ‘samen’ ondersteunen. Maar, het komt zoals het komt.

Dat het OIG twintig jaar bestaat, is een godswonder. Het zegt iets over die groep mensen die ‘aan de bak’ wil blijven, maar ook over wat ik als een goddelijke drijvende kracht ervaar. Ik wens het OIG nog veel warme, liefdevolle momenten van delen toe met alle spontaniteit en niet gehinderd door conventies uit de gevestigde  kerkelijke wereld. Maar wél met open vizier naar alle andere manieren van geloofsbeleving. We reizen allemaal op een verschillende manier door het leven. Maar een stukje met elkaar mee reizen ervaar ik als heel waardevol. In het besef dat we op weg zijn naar dezelfde bestemming.

Overgenomen uit het jubileumboekje, Een liefdevol mozaïek.